Ole Hilberg, professor, medicinsk afd., Sygehus Lillebælt (formand)
Erik Jakobsen, hjerte-, lunge- og karkirurgisk afd., overlæge, klinisk lektor, MPM, Odense Universitethospital
Jann Mortensen, overlæge, dr.med., klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afd., Rigshospitalet
Jens Benn Sørensen, overlæge, onkologisk afd., Rigshospitalet
Lisbeth Søbæk, formand for patientforeningen lungekræft

Malene Støchkel Frank, 1. reservelæge, onkologisk afd., Næstved Sygehus 
Peter Meldgaard, overlæge, onkologisk afd., Aarhus Universitetshospita
 
Rana Bibi, overlæge, lungemedicinsk afd. Aalborg Universitetshospital 
Tine Mc Culloch, overlæge, onkologisk afd., Aalborg Universitetshospital
Torben Riis Rasmussen, overlæge, klinisk lektor, ph.d, lungemedicinsk afd., Aarhus Universitetshospital 
Uffe Bødtker, overlæge, lungemedicinsk afd., Næstved Sygehus