Bestyrelse

Logo Dansk forskningscenter for Lungekræft

Ole Hilberg, professor, medicinsk afd., Sygehus Lillebælt, Vejle (formand)
Christa Haugaard Nyhus, ledende overlæge, onkologisk afd., Sygehus Lillebælt, Vejle
Erik Jakobsen, klinisk lektor, MPM, hjerte-, lunge- og karkirurgisk afd., overlæge, , Odense Universitetshospital
Jann Mortensen, overlæge, dr.med., klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afd., Rigshospitalet
Gitte Fredberg Persson, Klinisk lektor, overlæge, ph.d., onkologisk afd., Herlev
Lisbeth Søbæk, formand for patientforeningen lungekræft

Malene Støchkel Frank, 1. reservelæge, onkologisk afd., Næstved Sygehus
Peter Meldgaard, overlæge, onkologisk afd., Aarhus Universitetshospita
l
Rana Bibi, overlæge, lungemedicinsk afd. Aalborg Universitetshospital
Weronika Maria Szejniuk, overlæge, onkologisk afd., Aalborg Universitetshospital
Torben Riis Rasmussen, overlæge, klinisk lektor, ph.d, lungemedicinsk afd., Aarhus Universitetshospital
Uffe Bødtger, overlæge, lungemedicinsk afd., Næstved Sygehus