Bestyrelse

Logo Dansk forskningscenter for Lungekræft

Ole Hilberg, professor, medicinsk afd., Sygehus Lillebælt (formand)
Erik Jakobsen, klinisk lektor, MPM, hjerte-, lunge- og karkirurgisk afd., overlæge, , Odense Universitethospital
Jann Mortensen, overlæge, dr.med., klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afd., Rigshospitalet
Jens Benn Sørensen, overlæge, onkologisk afd., Rigshospitalet

Karin Holmskov, overlæge, onkologisk afd., Odense Universitetshospital
Lisbeth Søbæk, formand for patientforeningen lungekræft

Malene Støchkel Frank, 1. reservelæge, onkologisk afd., Næstved Sygehus
Peter Meldgaard, overlæge, onkologisk afd., Aarhus Universitetshospita
l
Rana Bibi, overlæge, lungemedicinsk afd. Aalborg Universitetshospital
Weronika Maria Szejniuk, overlæge, onkologisk afd., Aalborg Universitetshospital
Torben Riis Rasmussen, overlæge, klinisk lektor, ph.d, lungemedicinsk afd., Aarhus Universitetshospital
Uffe Bødtger, overlæge, lungemedicinsk afd., Næstved Sygehus