CP9 – START-projektet

Støtte Til At igangsætte Rygestop under Thoraxudredning

Ansvarlig/responsible:
Ingeborg Farver-Vestergaard, Medicinsk afdeling, Vejle Sygehus

Status oktober 2023

  • Dataindsamling pågår på alle inkluderede udredningsenheder.
  • Alle udredningsenheder i interventionsgruppen er blevet trænet den optimerede rygestopstøtteindsats.
  • En artikel er publiceret: Farver-Vestergaard, I., Hjorth, P., Pisinger, C., Larsen, P. V., & Løkke, A. (2023). A survey exploring the practices of smoking cessation support among hospital-based healthcare providers. BMC Health Services Research, 23, 645.
  • En anden artikel er undervejs og forventes publiceret i 2023.
  • Arbejdet med den tredje forventede artikel er udskudt, da andelen af inkluderede patienter, som aktuelt er rygere, er lavere end forventet (se vedlagte abstract).

Publikationer
Farver-Vestergaard, I., Hjorth, P., Pisinger, C., Larsen, P. V., & Løkke, A. (2023). A survey exploring the practices of smoking cessation support among hospital-based healthcare providers. BMC Health Services Research, 23, 645. february/2024 vol. 10.

Jørgensen, C. U., Løkke, A. Hjorth, P., Pisinger, C., Farver-Vestergaard, I., (2024) Barriers to implementation of smoking cessation support among healthcare professionals in the secondary healthcre sector. A qualitative and quantitative evaluation. Tob. Prev. Cessation 2024;10(February):12