CP9 – START-projektet

Støtte Til At igangsætte Rygestop under Thoraxudredning

Ansvarlig/responsible:
Ingeborg Farver-Vestergaard, Medicinsk afdeling, Vejle Sygehus

Status oktober 2023

  • Pilotprocedurer er færdiggjort på udredningsenheden i Vejle.
  • Alle udredningsenheder i Danmark har sagt ja til at deltage i projektet, og klyngerandomiseringen er udført med det udfald, at Aalborg, Gentofte, Odense og Næstved blev interventionsklynger og Aarhus, Bispebjerg, Roskilde, Sønderborg blev kontrolklynger.
  • Den optimerede rygestopstøtteindsats (personaletræning) er påbegyndt i alle interventionsklynger på nær Næstved.
  • Den kvalitative og den kvantitative dataindsamling er påbegyndt.
  •  Supplerende undersøgelse af praksis og barrierer for rygestopstøtte ved psykiatriske og somatiske afdelinger ved Sygehus Lillebælt er gennemført og to artikler forventes publiceret inden udgangen af 2022.
  • Artikel baseret på baseline data fra den kvantitative del af evalueringen er begyndt og forventes publiceret i 2023.