CP9 – START-projektet

Støtte Til At igangsætte Rygestop under Thoraxudredning

Ansvarlig/responsible:
Ingeborg Farver-Vestergaard, Medicinsk afdeling, Vejle Sygehus

Status

  • Praksisafdækning forud for udrulning af indsats er udført på Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Gentofte Hospital, Odense Universitetshospital og Vejle Sygehus.
  • Praksisafdækning planlagt med Næstved Sygehus og Sjællands Universitetshospital Roskilde.
  • Svar afventes fra Bispebjerg Hospital.
  • Personaletræning i indsatsen gennemført på Vejle Sygehus.
  • Dataindsamling til den kvantitative evaluering påbegyndes på Vejle Sygehus d. 1.1.2022.
  • Dataindsamling til den kvalitative evaluering forventes påbegyndt januar 2022.
  • Supplerende undersøgelse af praksis og barrierer for rygestopstøtte ved psykiatriske og somatiske afdelinger ved Sygehus Lillebælt er iværksat og dataindsamlingsperioden er gennemført. Analyser og artikelskrivning forventes færdiggjort i løbet af foråret 2022.