Ansøgning

Der er p.t ikke midler til uddeling

Hvad skal der til for at en ansøgning kan komme i betragtning:

 • Projektet skal dække min. 2 regioner
 • Projektbeskrivelse (på dansk) og udfyldt ansøgningsskema

Der gives ikke støtte til:

 • Administrationsgebyr og overhead (husleje, telefon, lys, vand mv.) og lignende
 • Studieafgift, vejledning samt overhead i forbindelse med ph.d.-studier og normalt ikke til kursusudgifter, der er forbundet med studiet
 • Udgifter forbundet med Open Access
 • Computer og computerudstyr, med mindre der er tale om specialiseret hardware/software (skal i så fald være søgt og bevilget på forhånd)
 • Udgifter, der er afholdt før den den bevilgede periode
 • Etablering eller drift af biobanker
 • Driftsudgifter i forbindelse med forskningsophold i udlandet
 • Skolarer/forskningsårsstuderende (skal i stedet søges personligt som skolarstipendium af den studerende hos Kræftens Bekæmpelse)
 • Børnepasning, diæter eller lokal transport under postdocstipendium i udlandet

Hvis der gives bevilling kræves efterflg.:

 • 1 sides resume på dansk, som lægges på hjemmesiden
 • 1 sides resume på engelsk, som lægges på hjemmesiden
 • Bevillingen skal indsættes på en selvstændig konto. (Der skal til hver en tid kunne fremskaffes bilag).

Årlig status

 • Fremsende afrapporteringsskema senest 1. oktober.
 • Aflægge status på Dansk Forskningscenter for Lungekræfts internat, med tidslinje over hvor man er i projektet

Artikler
Når der udgives artikler med baggrund i bevillingen skal der stå: Supported by The Danish National Research Center for Lung Cancer, Danish Cancer Society (grant no. R198-A14299)  under acknowledgements/funding.