Dansk Forskningscenter for Lungekræft

Se foredrag fra populærvidenskabelige foredrag 17. januar 2023 i Vejle

Dansk Forskningscenter for Lungekræft vil fremme samarbejdet mellem klinik og forskningsmiljøer om patientnær forskning i lungekræft. Formålet er at forbedre diagnostik og behandling af lungekræft med samtidig fokus på patienternes livskvalitet.

Lungekræft er den kræftsygdom i Danmark, som flest patienter dør af. På trods af betydelige forbedringer i prognosen for patienter med lungekræft gennem de seneste 10-15 år, tegner lungekræft sig i dag fortsat for 25 % af alle dødsfald på grund af kræft. Lungekræft er derfor et velvalgt indsatsområde for at reducere den generelle kræftdødelighed i Danmark.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) har gennem de seneste 25 år stået for kvalitetsmonitorering og -udvikling indenfor diagnostik, behandling og opfølgning af patienter med lungekræft, og har herigennem kontakt til et bredt netværk af klinikere over hele Danmark. Med etableringen af Dansk Forskningscenter for Lungekræft videreudvikles dette netværk og samarbejde ved at skabe en national platform for hele spektret af forskning fra tidlig diagnose til forbedret kirurgi og onkologisk behandling til rehabilitering og palliativ indsats.

Forskningscentret har følgende mål:

  • At fremme samarbejde mellem klinik og forskningsmiljøer og forbedre diagnostik og behandling af lungekræft
  • At opbygge en samlende national platform, der opererer på det højeste internationale niveau
  • At skabe en effektiv ramme for optimal indførelse af evidensbaseret behandling af lungekræft i Danmark
  • På sigt at kunne tilbyde deltagelse i kliniske forsøg til alle relevante patienter med lungekræft

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg, som bedømmelsesudvalg for Knæk cancer 2016 puljen “Forskning i lungekræft”, har givet midler til en samlet projektperiode for 5 år løbende fra 1. september 2019 – 31. august 2024.

Logo Dansk forskningscenter for Lungekræft

Bestyrelsen for Dansk Forskningscenter for Lungekræft har herefter givet tilskud til disse forskningsprojekter