CP8 – ProWide

Patient Reported Outcomes used for Weekly Internet-based Decetion of progressive disease in lung cancer; a randomized controlled trial: ProWide

Ansvarlig/responsible:
Rasmus Blechingberg Friis, læge, ph.d studerende, onkologisk afdeling, Hospitalsenhed Vest, Herning

Formålet med ProWide studiet er, at undersøge om ugentlig symptom-monitorering kan forbedre overlevelse og livskvalitet for danske patienter med lungekræft.

Studiet er et nationalt lodtrækningsstudie med deltagelse af otte ud af ti danske kræftafdelinger. Patienter med stadium III eller IV lungekræft i livsforlængende behandling kan deltage, hvis der ikke konstateres sygdomsforværring ved første CT-scanning efter påbegyndt første linje behandling. Ved studiestart randomiseres patienter til standard opfølgning eller supplerende ugentligt symptom-monitorering via internettet.

Patienter i indsatsarmen besvarer hver uge et kort spørgeskema på projektets hjemmeside. Hvis besvarelserne overskrider en forudbestemt sværhedsgrad, vil der automatisk blive sendt en besked til afdelingen, som er ansvarlig for patientens kræftbehandling. Patienten vil derefter blive kontaktet med henblik på at afhjælpe symptomer eller foretage en eventuel tidligere scanning. Det er håbet, at vi derved kan forbedre kontrollen med kræftsygdommen og patientens symptomer.

Implementering: Studiet blev iværksat i slutningen af 2018 på første center i Herning. Øvrige centre påbegyndte inklusion i løbet af det kommende år. Klinisk håndtering patienternes besvarelser er implementeret i alle afdelinger og er praktisk håndterbart med tilfredsstillende accept blandt personale og patienter. Alle sites har inkluderet et tocifret antal patienter og inklusionen er nu afsluttet (n=494)

Dataindsamling: Al dataindsamling foregår elektronisk, og indsamles via kliniker og patient-indtastning i AmbuFlex-softwaren. 90-95 procent af patienter i indsatsarmen besvarer spørgeskemaer, som instrueret. Dette er lidt højere ind forventet i power beregningen (forventet 90% compliance). Der er høj tilslutning til ugentlige besvarelser blandt de patienter, som deltager aktivt i interventionen.

Livskvalitetsspørgeskemaer indsamles via e-Boks med en tilslutning mellem 90%(baseline) og 60% (12 mdr). Der er igennem de seneste måneder iværksat en række tiltag for at fastholde tilslutningen blandt patienter, som oplever sygdomsprogression.

Covid-19: Covid-19 betød en mindre forsinkelse af patient-inklusionen, men efter løsning med samtykkeafgivelse via telefon og efterfølgende elektronisk bekræftelse via e-Boks, lykkedes det at gennemføre inklusionen.

Forventet afslutning og publikationer: Endelig opgørelse at data vil ske i løbet af det efterfølgende år (2022). Et pilotstudie og et prognostisk retrospektivt studie er p.t. publiceret.

I løbet af det kommende år, forventer vi at afslutte to interviewstudier af patienter og klinikeres oplevelser med anvendelse af systemet. Hovedstudiet (overall survival) vil blive afrapporteret sideløbende med to studier, som vil beskrive effekten på hhv. livskvalitet og psykologisk påvirkning af patienterne. Efter afsluttet studieinklusion foretages registerstudie af patienter, som ikke kunne deltage i studiet af forskellige årsager, herunder manglende adgang til nødvendig teknologi. Dette substudie vil blive startet snarest.

Gennemførelsen af en eventuel sundhedsøkonomisk analyse er betinget af positive resultater.