CP5 – SUPE-R

Værdien af PET/CT og liquid biopsy (blodprøver) til opfølgning af patienter behandlet for lungekræft (SUPE_R)

Ansvarlig/responsible:
Barbara MALENE Fischer, overlæge, klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling, Rigshospitalet

Formålet med SUPE_R, som er et landsdækkende, randomiseret forsøg, er at undersøge, om man ved brug af PET/CT kan finde flere tilbagefald af lungekræft efter endt behandling tidligere, og dermed forbedre behandlingsmulighederne for den enkelte patient. Samtidig vil vi indsamle ”liquid biopsies” til fremtidig bestemmelse af ctDNA, som er en lovende ny teknologi til tidlig diagnostik af tilbagefald, samt indsamle viden om omkostninger og livskvalitet.

Der foreligger enkelte undersøgelser, der tyder på, at opsporing af tilbagefald kan forbedres ved brug af mere følsomme metoder såsom PET/CT. Derudover sker der en hastig udvikling indenfor brugen af ”liquid biopsy”. Ved ”liquid biopsy” søger man efter markører for kræft i en almindelig blodprøve. Kræftmarkører i blodprøver er velkendte og anvendes i stor stil ved f.eks. kræft i blærehalskirtlen og ved æggestokkræft, men har aktuelt ingen anvendelse ved lungekræft. Celle-frit DNA fra kræftceller (ctDNA) kan måles i blodprøver og har i flere studier vist sig at være en lovende markør for prognose og måske også til diagnostik af tilbagefald.

Dette projekt blev godkendt af Videnskabsetisk Komite i Maj 2018. Derefter startede en lang proces med kontraktforhandlinger og opsætning af logistik ved de involverede afdelinger. De første patienter i SUPE_R projektet blev inkluderet i RegionH i november 2018. Kort efter blev der indgået kontrakt med Aalborg Universitetshospital (Region Nord) og Odense Universitets Hospital (Region Syddanmark). Inklusion af patienter startede her i februar 2019. Siden starten af 2020 er der endvidere blevet inkluderet patienter på Roskilde og Næstved Sygehus i Region Sjælland og Vejle Sygehus i Region Syd.

Der er frem til november 2021 randomiseret 735/750 patienter behandlet for ikke-småcellet lungekræft behandlet med helbredende sigte (se nedenstående figur). De sidste patienter forventes at blive inkluderet i december 2021. Mere end 900 patienter er blevet inkluderet i del 1 og har fået taget liquid biopsy før behandling. En del af disse blodprøver er blevet anvendt til at identificere det mest velegnede panel til at analysere ctDNA i denne patient population, samt estimere effekten af stadie, transport og oprensningsmetode.

Projektet er støttet af de deltagende afdelinger, Novo Nordisk Fonden, Toyota Fonden, Neye Fonden, KV Fonden Aage Muusfeldts Fond, Helsefonden og Kræftens Bekæmpelse gennem Dansk Forskningscenter for Lungekræft.