CP5 – SUPE-R

Værdien af PET/CT og liquid biopsy (blodprøver) til opfølgning af patienter behandlet for lungekræft (SUPE_R)

Ansvarlig/responsible:
Barbara MALENE Fischer, overlæge, klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling, Rigshospitalet

Status oktober 2022
Formålet med SUPE_R, som er et landsdækkende, randomiseret forsøg, er at undersøge, om man ved brug af PET/CT kan finde flere tilbagefald af lungekræft efter endt behandling tidligere, og dermed forbedre behandlingsmulighederne for den enkelte patient. Samtidig indsamles ”liquid biopsies” til fremtidig bestemmelse af ctDNA, som er en lovende ny teknologi til tidlig diagnostik af tilbagefald, samt indsamle viden om omkostninger og livskvalitet.

I slutningen af november 2022 nåede projektet sit mål om at randomisere 750 patienter med ikke-småcellet lungekræft behandlet med helbredende sigte (se nedenstående figur). Mere end 900 patienter er blevet inkluderet i del 1 og har fået taget liquid biopsy før behandling. En del af disse blodprøver er blevet anvendt til at identificere det mest velegnede panel til at analysere ctDNA i denne patient population, samt estimere effekten af stadie, transport og oprensningsmetode.

Projektet er støttet af de deltagende afdelinger, Novo Nordisk Fonden, Toyota Fonden, Neye Fonden, KV Fonden, Aage Muusfeldts Fond, Helsefonden og Kræftens Bekæmpelse gennem Dansk Forskningscenter for Lungekræft.

Alle patienter i projektet skal følges med livskvalitetsmåling, CT, PET/CT og ctDNA hver tredje måned i 24 måneder eller frem til tilbagefald eller død hvis det sker først. Opfølgningen af alle patienter forventes afsluttet i efteråret 2023. Der pågår aktuelt forhandlinger om støtte til analyse af de indsamlede blodprøver.

Resultaterne af dette, også i international sammenhæng, store og unikke projekt kan være med til at forbedre og forme opfølgning af kræftpatienter.