CP5 – SUPE-R

Værdien af PET/CT og liquid biopsy (blodprøver) til opfølgning af patienter behandlet for lungekræft (SUPE_R)

Ansvarlig/responsible:
Barbara MALENE Fischer, overlæge, klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling, Rigshospitalet

Status oktober 2023
Formålet med SUPE_R, som er et landsdækkende, randomiseret forsøg, er at undersøge, om man ved brug af PET/CT kan finde flere tilbagefald af lungekræft efter endt behandling tidligere, og dermed forbedre behandlingsmulighederne for den enkelte patient. Samtidig indsamles ”liquid biopsies” til fremtidig bestemmelse af ctDNA, som er en lovende ny teknologi til tidlig diagnostik af tilbagefald, samt indsamle viden om omkostninger og livskvalitet.

I slutningen af september 2023 vil alle de 750 patienter inkluderet i projektet have afslutte 24 måneders opfølgning eller have fået recidiv. Projektgruppen er aktuelt i gang med at planlægge og finde finansiering til analyse af de flere tusinde blodprøver indsamlet i projektet. Derudover vil analyse og publicering af primære endemål ske i løbet af 2024.

Projektet er støttet af de deltagende afdelinger, Novo Nordisk Fonden, Toyota Fonden, Neye Fonden, KV Fonden, Aage Muusfeldts Fond, Helsefonden og Kræftens Bekæmpelse gennem Dansk Forskningscenter for Lungekræft.

Alle patienter i projektet skal følges med livskvalitetsmåling, CT, PET/CT og ctDNA hver tredje måned i 24 måneder eller frem til tilbagefald eller død hvis det sker først. Opfølgningen af alle patienter forventes afsluttet i efteråret 2023. Der pågår aktuelt forhandlinger om støtte til analyse af de indsamlede blodprøver.

Resultaterne af dette, også i international sammenhæng, store og unikke projekt kan være med til at forbedre og forme opfølgning af kræftpatienter.

Publikationer
Skougaard K, Østrup O, Guldbrandsen K, Sørensen B, Meldgaard P, Saghir Z, Gørtz P, Lonsdale MN, Frank MS, Gerke O, Rychwicka-Kielek BA, Persson G, Land LH, Schytte T, Bodtger U, Skuladottir H, Søgaard J, Nielsen SS, Rasmussen TR, Fischer BM. Surveillance With PET/CT and Liquid Biopsies of Stage I-III Lung Cancer Patients After Completion of Definitive Therapy: A Randomized Controlled Trial (SUPER). Clin Lung Cancer. 2020 Mar;21(2):e61-e64. doi: 10.1016/j.cllc.2019.11.002.