CP4 – NEBULA – DRILL

The efficacy of combining endoscopic modalities for the diagnosis os solitary pulmonary lesions NEBULA – DRILL

Ansvarlig/responsible:
Christian B. Laursen, overlæge, lungemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital

Status oktober 2022
NEBULA: Et randomiseret klinisk studie, der undersøger om kombinationen af rEBUS og ENB er bedre end ENB alene, til at udrede små perifere lungeforandringer

DRILL: Et ”diagnostic accuracy” studie som undersøger om methyleret HOXA9 DNA (ctDNA) i skyllevæske og blod kan hjælpe til at stille diagnosen lungekræft.

Der skal inkluderes 200 patienter til i begge studier.

Systematisk review, publiceret i 2022:

 Does the Addition of Radial Endobronchial Ultrasound Improve the Diagnostic Yield of Electromagnetic Navigation Bronchoscopy? A Systematic Reviev Respiration, DOI:  10.1159/000524671

Status:
Der er på nuværende tidspunkt inkluderet 101/200 til NEBULA samt 111/200 til DRILL

I dec 2021 gav Videnskabsetisk komite tilladelse til at opdele inklusionen til studier. Det betyder, at Odense og Bispebjerg nu inkluderer til NEBULA og DRILL

Århus inkluderer til DRILL

Vejle opstarter inklusion til DRILL snarest.

Ålborg inkluderer til NEBULA

Til ctDNA analyserne skal bruges en ny PCR maskine, som netop er indkøb i Vejle. Når den er i drift forventer vi at lave ”midtvejsanalyser” på DRILL prøverne. Herefter kan det vurderes, om der fortsat skal inkluderes 200 i DRILL.

Inklusionen til NEBULA kører nu i 3 centre, men er stadig bagud for den oprindelige plan. Vi forventer fortsat at skulle inkludere 200 til NEBULA studiet, hvor end lang tid det tager.

Tidsplan:
14. oktober 2020 til 1. september 2023: Patient inklusion
1. februar 2023 til 31. oktober 2023: forberedelse af analyser, dataindsamling og skriveprocess
1. september 2023 til 31. oktober 2023: Skriveproces, endelig analyser