CP4 – NEBULA – DRILL

The efficacy of cmbining endoscopic modalities for the diagnosis os solitary pulmonary lesions NEBULA – DRILL

Ansvarlig/responsible:
Christian B. Laursen, overlæge, lungemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital

“The efficacy of combining endoscopic modalities for the diagnosis of solitary pulmonary lesions”

NEBULA: Et randomiseret klinisk studie, der undersøger om kombinationen af rEBUS og ENB er bedre end ENB alene, til at udrede små perifere lungeforandringer

DRILL: Et ”diagnostic accuracy” studie som undersøger om methyleret HOXA9 DNA i skyllevæske og blod kan hjælpe til at stille diagnosen lungekræft.

Der skal inkluderes 200 patienter til i begge studier.

Status:
Der er på nuværende tidspunkt inkluderet 55 ud af 200 patienter.

I 2021 er Århus kommet med som center til inklusion. Der har dog været problemer med udstyret til NEBULA studiet.

I Odense har inklusionen være påvirket af manglende henvisninger af patienter i tidlige stadier, samt problemer med ENB planlægning ud fra PET-CT scanninger. Begge problemer er løst, og der inkluderes nu i forventet tempo.

Grundet problemer med udstyr i nogle centre og problemer med håndtering af biologisk materiale i andre centre, har vi nu søgt Videnskabsetisk komité om at opdele studierne så der kan inkluderes til enten NEBULA, DRILL eller begge på samme tid. Dette vil gøre at vi i løbet af 2021 kan få Århus i gang med inklusion igen.

Desuden forventer vi i 2022 at Vejle kan inkludere til DRILL, samt inklusion til NEBULA i Ålborg og Bispebjerg.

Tidsplan:
14. oktober 2020 til 1. november 2022: Patient inklusion
1. november 2022 til 28. februar 2023: Databehandling og analyser
1. marts 2023 til 31. august 2023: Skriveproces

Økonomi:
Projektet har modtaget 1 mio dkk fra Kræftens bekæmpelse i 2017. Projektet har desuden modtaget 1,6 mio dkk sammen med DETECT-DK projektet fra Vejle.

Midlerne dækker lønudgifter samt udgifter til blodprøvetagning, opsamling af skyllevæskeprøver samt DNA analyser.