CP4 – NEBULA – DRILL – CRYO

NEBULA – DRILLCRYO

Ansvarlig/responsible:
Christian B. Laursen, overlæge, lungemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital

NEBULA: Et randomiseret klinisk studie, der undersøger om kombinationen af rEBUS og ENB er bedre end ENB alene, til at udrede små perifere lungeforandringer

DRILL: Et ”diagnostic accuracy” studie som undersøger om methyleret HOXA9 DNA (ctDNA) i skyllevæske og blod kan hjælpe til at stille diagnosen lungekræft.

Systematisk review, publiceret i 2022:

Does the Addition of Radial Endobronchial Ultrasound Improve the Diagnostic Yield of Electromagnetic Navigation Bronchoscopy? A Systematic Reviev Respiration, DOI:  10.1159/000524671

Status:
Der er på nuværende tidspunkt inkluderet 170/200 til NEBULA samt 172 til DRILL.

DRILL studiet er afsluttet og snart klar til at blive indsendt.

Inklusionen til NEBULA kører nu i 3 centre, men er stadig bagud for den oprindelige plan. Vi forventer fortsat at skulle inkludere 200 til NEBULA studiet, hvor end lang tid det tager.

Tidsplan:
14. oktober 2020 til 1. september 2023: Patient inklusion
1. februar 2023 til 31. oktober 2023: forberedelse af analyser, dataindsamling og skriveprocess
1. sep 2023 til 31. oktober 2023: Skriveproces, aflevering af Phd. Præliminær resultatbehandling
31. okt 2023 – ? patient inklusion til NEBULA og follow-up

Publikationer
Does the Addition of Radial Endobronchial Ultrasound Improve the Diagnostic Yield of Electromagnetic Navigation Bronchoscopy? A Systematic Review | Respiration | Karger Publishers

Frysevævsprøver som metode til at sikre forbedret diagnostik og personlig behandling af kræftsygdom i lungerne.

Ansvarlig/responsible:
Amanda Dandanell Juul, læge, lungemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital

Link til dansk resume
Link to english summary