CP2 – Early detection of lung cancer in general practice by blood samples – a prospective national observational study (DETECT-DK)

Ansvarlig/responsible:
Ole Hilberg, professor, overlæge, dr. med., Medicinsk afdeling, Sygehus Lillebælt

Status oktober 2023

Patientinklusion
I efteråret 2022 opstartede vi patientinklusion på Næstved Sygehus og derefter på Bispebjerg Hospital. Samlet set er der nu inkluderet 231 patienter ud af de 250 planlagte, så vi er snart i mål med patientinklusionen. Der vil stadig mangle et års opfølgning efter inklusion af sidste patient, før vi kan gøre data endeligt op.

Metodeudvikling
Laboratoriet på Afdeling for Biokemi og Immunologi på Vejle Sygehus er godt i gang med at udvikle en multiplex analyse baseret på droplet digital PCR platformen QX600, som vi endelig har fået leveret. Vores molekylærbiologer er aktuelt i gang med at undersøge væv fra lungecancertumorer og lungevæv med benigne sygdomme, derefter skal der undersøges plasma fra lungecancerpatienter, og endelig skal de teste plasma fra kontrolpersoner med benigne sygdomme. I den forbindelse har vi oprettet et projekt, som samler blodprøver ind fra borgere med benigne lungesygdomme, som kommer i Lungeklinikken på Vejle Sygehus. Deres blodprøver skal fungere som normalmateriale i udviklingen af den nye multiplex analyse. Borgerne er helt anonyme og får kun registreret køn og alder.

Når multiplex analysen er færdigudviklet, vil vi analysere de indsamlede prøver i et undersøgelses- og validerings set-up, hvor vi anvender prøverne fra Vejles DETECT-kohorte til at sætte grænseværdierne for analysen, som derefter bliver valideret i den nationale DETECT-DK kohorte.

Dataindsamling
Der er løbende blevet samlet kliniske data ind om patientkohorten, og disse er indtastet i REDCap-databasen. Den løbende indtastning vil gøre det nemmere og hurtigere at behandle data, så snart vi har analyseresultaterne fra laboratoriet klar.

Publikationer
Vores projektgruppe nærstuderer fortsat litteraturen på dette område og har derfor lavet et systematisk review og meta-analyse, som undersøger den aktuelle viden om methyleret cirkulerende tumor DNA i blodprøver til diagnostik af lungecancer.

Borg, M.; Wen, S.W.C.; Andersen, R.F.; Timm, S.; Hansen, T.F.; Hilberg, O. Methylated Circulating Tumor DNA in Blood as a Tool for Diagnosing Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cancers 2023, 15, 3959. https://doi.org/10.3390/cancers15153959

Præliminære analyser på den første kohorte:

Validating Methylated HOXA9 in Bronchial Lavage as a Diagnostic Tool in Patients Suspected of Lung Cancer, Cancers, 2021.

Performance of the EarlyCDT® Lung test in detection of lung cancer and pulmonary metastases in a high-risk cohort, Lung Cancer, 2021.

Natural killer cell activity as a biomarker for the diagnosis of lung cancer in high-risk patients, Journal of International Medical Research, 2022.

Assessment of circulating biomarkers for detection of lung cancer in a high-risk cohort, Cancer Biomarkers, 2022.

Forberedelse til de kommende cirkulerende tumor DNA multiplex analyser:

Methylated Circulating Tumor DNA in Blood as a Tool for Diagnosing Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis, Cancers, 2023.