CP2 – Early detection of lung cancer in general practice by blood samples – a prospective national observational study (DETECT-DK)

Ansvarlig/responsible:
Ole Hilberg, professor, overlæge, dr. med., Medicinsk afdeling, Sygehus Lillebælt

Projektet skal validere tidligere single center studier, der indikerer, at blodprøver ved analyser af biomarkører, her proteinstoffer, cirkulerende tumor DNA, epigenetiske markører (methyleringer) kan bidrage til diagnosen af lungecancer ved udredning.

Personer, der er mistænkt for lungecancer får taget blodprøver ved udredningen. Der deltager 5 forskellige udredningssteder og der undersøges prøver fra halvtreds patienter hvert sted.

Diagnostisk sensitivitet og specificitet beskrives. Et sted er næste færdig med opsamling af prøver og projektet udrulles til yderligere 2 steder inden for de næste 2 måneder. Forventeligt de sidste to steder inden for 4 måneder.

Økonomi:
Projektet er støttet af nationalt center for lungekræft forskning og nationalt center for cirkulerende tumor DNA