CP2 – Early detection of lung cancer in general practice by blood samples – a prospective national observational study (DETECT-DK)

Ansvarlig/responsible:
Ole Hilberg, professor, overlæge, dr. med., Medicinsk afdeling, Sygehus Lillebælt

Status oktober 2022

Patientinklusion
I marts 2022 blev den sidste patient inkluderet på Vejle Sygehus. I april blev den første patient inkluderet på Odense Universitetshospital, og der er aktuelt inkluderet 39 patienter. I juli blev den første patient inkluderet på Aarhus Universitetshospital, og der er aktuelt inkluderet 12 patienter.

Der har været stor forsinkelse på inklusionen af patienter primært på grund af COVID-19. I løbet af foråret og sommeren 2022 har der været god aktivitet omkring patientinklusion, og vi planlægger at starte inklusion op med en samarbejdspartner i Region Sjælland og Region Hovedstaden i løbet af efterår og vinter 2022. Et forsigtigt bud vil være, at inklusionen af patienter vil være helt afsluttet om et år, hvorefter der vil være et års opfølgning, før data kan gøres op.

Metodeudvikling
Vi har arbejdet med vores metode til detektion af cirkulerende tumor DNA, fordi vi ønsker at øge sensitiviteten af vores analyse. I den forbindelse har vores laboratorium bestilt et nyt PCR-apparat, som kan lave multiplex med op til fem markører kørt i parallel. Maskinen burde ifølge producenten blive leveret inden udgangen af 2022. Vi er begyndt af undersøge, hvilke markører der vil give de bedste resultater i forhold til sensitivitet og specificitet. Når vi har et optimeret markørpanel klar, vil vi lave en tillægsprotokol og bede om tilladelse til at analysere disse markører på skyllevæske og blodprøver fra DETECT-DK.

Publikationer
I relation til udviklingen af nye markører er der i projektgruppen lavet et review, der belyste den tilgængelige viden om methyleret tumor DNA i skyllevæske (bronchial lavage, bronchoalveolar lavage etc.) anvendt til diagnostik af lungecancer. Der er desuden sat gang i et lignende review, der skal undersøge brugen af methyleret tumor DNA i blodprøver til diagnostik af lungecancer. Dette review forventes at være færdigt i løbet af foråret 2022.