CP10 – Lungecancerepidemologi

Lungecancerepidemiologi “Long-term Survival of Danish lung Cancer Patients

Ansvarlig/responsible:
Niels Lyhne Christensen

Status efter år 2:
Projektet har opnået godkendelse som Ph.D. projekt udgående fra Aarhus Universitetshospital med planlagt start 1. januar 2021. l år har projektet fået bevilliget midler fra Kræftens Bekæmpelse til 2 års løn til ph.d.-studerende MD Anja Gouliaev. Der er desuden fremsendt flere ansøgninger til relevante – private og regionale fonde i forhold til yderligere finansiering af projektet.

Der er i år ansøgt om dataadgang til indhentning af journaloplysninger på 1000 lungecancerpatienter og ansøgning er netop blevet godkendt.

Møde- og konferenceaktiviteter har fortsat været påvirket af den globale coronapandemi, men vi har korresponderet med vores Norske kollegaer via mails omkring koordineringen og planlægningen af de sammenlignende studier i mellem danske og norske patienter. Således er projektet på vej fra forberedelsesstadiet til initiering!