CP10 – Lungecancerepidemologi

Lungecancerepidemiologi “Long-term Survival of Danish lung Cancer Patients

Ansvarlig/responsible:
Niels Lyhne Christensen


Status oktober 2022
Projektet har opnået godkendelse som Ph.D. projekt udgående fra Aarhus Universitetshospital og Ph.D.-studerende Anja Gouliaev er startet op 1. januar 2022. Der er opnået godkendelse til dataadgang og dataindsamling på i alt 1000 journaler er i fuld gang. Projektet skrider således planmæssigt fremad. Vi mangler dog en endelig samarbejdspartner i Norge, men arbejder på sagen.

l år har projektet fået bevilget endnu 200.000 kr. fra private fonde og der er desuden fremsendt flere ansøgninger til relevante – private og regionale fonde i forhold til yderligere finansiering af projektet.