CP10 – Lungecancerepidemologi

Lungecancerepidemiologi “Long-term Survival of Danish lung Cancer Patients

Ansvarlig/responsible:
Niels Lyhne Christensen

Projektet skrider planmæssigt fremad. Alle godkendelser er imødekommet og der er indsamlet data til alle delprojekter. Ph.D.-studerende Anja Gouliaev har i sommeren 2023 været på Sykehuset i Vestfold, Norge for at indsamle oplysninger om norske patienter med non små-cellet lungekræft til at sammenligne med den danske kohorte på 1000 patienter. Vi forventer at der i løbet at det næste halve år bliver indsendt manuskript til internationalt tidsskrift, som sammenligner danske og norske lungecancerpatienter, foruden projekt om langtidsoverlevelse efter lungekræft for danske patienter. Validering af Dansk Lunge Cancer register er afsluttet og manuskript nærmer sig indsendelse her i efteråret 2023.

Publikationer
Gouliaev A, Rasmussen TR, Malila N, Fjellbirkeland L, Löfling L, Jakobsen E, Dalton SO, Christensen NL. Lung cancer registries in Denmark, Finland, Norway and Sweden: a comparison and proposal for harmonization. Acta Oncol. 2023 Jan;62(1):1-7.

Gouliaev, A., Ali, F., Jakobsen, E., Dalton, S. O., Hilberg, O., Rasmussen, T. R., & Christensen, N. L. (2024). The Danish lung cancer registry: A nationwide validation study. Lung Cancer, 107527.