AP7 OBS PRO MESO-PROJEKT

Tidlig diagnostik og prædiktion af behandlingseffekt i malignt mesoteliom

Ansvarlig/responsible:
Vasiliki Panou, klinisk lektor, afdelinglæge phD, UKYL, lungemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital

Link til dansk resume
Link to english summary

Status oktober 2023
I løbet af året har jeg været i gang med at udarbejde projektprotokol. Projektprotokollen forventes at være klar inden udgangen af 2023. Når protokollen er klar, så vil jeg arbejde på at indhente de relevante godkendelser for projektet. Jeg har desuden indsendt 4 fondeansøgniner for at opnå midler for at lave projektet. Flere fondeansøgniner er under udarbejdelse og jeg regner med at indsende mindst 4 ansøgniner i løbet af det næste år.

På grund af travlhed i klinikken har jeg ikke haft mulighed for at blive frikøbt fra klinikken i den omfang, som oprindeligt planlagt. På den baggrund har jeg ikke brugt hele beløbet fra bevillingen. Drifts udfordringerne er nu løst og jeg er allerede i gang med at være frikøbt fra klinikken og bruge midlerne, som planlagt. Derfor vil jeg lige bede om en forlængelse af bevillingen med 1 år.