AP7 OBS PRO MESO-PROJEKT

Tidlig diagnostik og prædiktion af behandlingseffekt i malignt mesoteliom

Ansvarlig/responsible:
Vasiliki Panou, klinisk lektor, afdelinglæge phD, UKYL, lungemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital

Link til dansk resume
Link to english summary

Baggrund
Malignt pleural mesoteliom er en aggressiv asbest-relateret malignitet med dårlig prognose. De danske retningslinjer kræver en pleurabiopsi for at bekræfte diagnosen. Denne procedure kan dog være smertefuld og udfordrende hos skrøbelige patienter med komorbiditeter. Da størstedelen af patienterne har pleuravæske, udføres pleuraldrænage almindeligvis. Den diagnostiske nøjagtighed af pleuravæske cytologi skal dog forbedres. Desuden er der i øjeblikket ingen validerede prædiktive biomarkører for malignt mesoteliom. Opdagelse af molekylære signaturer af mesotelioms kemo- og immunterapiresistens kan give os mulighed for at udpege enkelte eller kombinationer af biomarkører, der kan identificeres i tumor- og/eller blodprøver og kan forudsige respons på behandling.

Studiets formål
Hovedformålet med studiet er at opdage diagnostiske og prædiktive biomarkører i et prospektivt indsamlet biologisk materiale fra patienter med malignt mesoteliom.