AP3 – Dynamisk måling af behandlingsrespons ved avanceret NSCLC

Ansvarlig/responsible:
Malene Frank, 1. reservelæge, Onkologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Næstved

Baggrund og formål:
Målet med projektet er tidligt at erkende behandlingsresistens hos patienter med avanceret ikke-småcellet lungekræft og dermed undgå̊ at fortsætte en ineffektiv behandling, samt at undersøge, hvilke resistensmekanismer, der ligger til grund for dette.

Metode:
I dette prospektive eksplorative studie, inkluderes patienter med avanceret ikke-småcellet lungekræft på onkologisk afdeling, Næstved, Ålborg og Vejle (planlagt). Der tages blodprøver (liquid biopsy) før hver behandling, samt en vævsprøve før behandling og på progressions-tidspunktet. Kræftcellernes DNA i både blodprøver og vævsprøver bliver undersøgt vha. omfattende gen-analyser.

Status:
Inklusion af patienter blev påbegyndt i juli 2018 og til dato er der inkluderet 158 patienter på onkologisk afdeling, Næstved og 60 patienter på onkologisk afdeling, Ålborg. Der er på Næstved-kohorten indsamlet mere end 1400 blodprøver og analyserne er i gang. Der er foretaget mere end 200 vævsprøver. Analyserne af disse er i gang og forventes afsluttet ultimo 2021.

Midlerne bevilget af Dansk Forskningscenter for Lungekræft – kr. 100.000 – er anvendt i 2020 til genomiske analyser (TSO500 gen panel) af vævsprøver på estimeret ca. 28 patienter – foretaget på Center for Genomisk Medicin, Rigshospitalet. Disse analyser er afsluttet.

Publikationer:
1. Frank M, Bødtger U et. al: Re-biopsy after first line treatment in advances NSCLC can reveal changes in PD-L1 expression Lung Cancer, Volume 149: 23-32.
2. Malene Støchkel Frank, Uffe Bodtger, Julie Gehl and Lise Barlebo Ahlborn: Actionable Molecular Alterations are Revealed in Majority of Advanced NOn-Small Cell Lunge Cancer Patients by Genomic Tumor Profiling at Progression after First Line Treatment.

Der forventes publikation af yderligere resultater i internationalt anerkendt tidsskrifter medio 2022, når alle analyser er foretaget.