AP3 – Dynamisk måling af behandlingsrespons ved avanceret NSCLC

Ansvarlig/responsible:
Malene Frank, 1. reservelæge, Onkologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Næstved


Slutrapport
Baggrund og formål:
Målet med projektet er tidligt at erkende behandlingsresistens hos patienter med avanceret ikke-småcellet lungekræft og dermed undgå̊ at fortsætte en ineffektiv behandling, samt at undersøge, hvilke resistensmekanismer, der ligger til grund for dette.

Metode:
I dette prospektive eksplorative studie, inkluderes patienter med avanceret ikke-småcellet lungekræft på onkologisk afdeling, Næstved, Ålborg og Vejle (planlagt). Der tages blodprøver (liquid biopsy) før hver behandling, samt en vævsprøve før behandling og på progressions-tidspunktet. Kræftcellernes DNA i både blodprøver og vævsprøver bliver undersøgt vha. omfattende gen-analyser.

Status:
Inklusion af patienter blev påbegyndt i juli 2018 og afsluttet i oktober 2020 med inklusion af 150 patienter i alt. Der er indsamlet mere end 1500 blodprøver og mere end 200 vævsprøver og alle analyserne er færdig-analyseret. Resultaterne af studiet er publiceret.

Publikationer:
Circulating tumor DNA monitoring reveals molecular progression before radiologic progression in a real-life cohort of advanced Non-Small Cell Lung Cancer patients. Frank M.S., Andersen C.S.A., Ahlborn L.B., Pallisgaard N., Bodtger U., Gehl J. Cancer Research Communications. Sept 2022. https://doi.org/10.1158/2767-9764.CRC-22-0258

Actionable Molecular Alterations Are Revealed in Majority of Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Patients by Genomic Tumor Profiling at Progression after First Line Treatment
Frank, M.S., Bodtger, U., Gehl, J., Ahlborn, L.B.
Cancers 2022, 14, 132. https://doi.org/10.3390/cancers14010132

Re-biopsy after first line treatment in advanced NSCLC can reveal changes in PD-L1 expression
Frank MS, Bødtger U, Høegholm A, Stamp IM, Gehl J.
Lung Cancer. Volume 149. 2020. P 23-32. https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2020.08.020