AP2 – Socially vulnerable patients

Improved treatment adherence in socially vulnerable lung cancer patients. A clinical randomized intervention project

Ansvarlig/responsible:
Erik Jakobsen, overlæge, klinisk lektor, MPM, Hjerte, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T, Odense Universitetshospital

Slutrapport
Formålet med ansøgningen var støtte til opstart af det klinisk randomiserede projekt: NAVIGATE; Improving treatment for vulnerable lung cancer patients: a multicenter RCT. Midlerne skulle bruges til forberedelse af projektet og er blevet anvendt hertil.

Midlerne er anvendt til afholdelse af en tværfaglig konference, hvor projektets formål og indhold blev diskuteret. Desuden er midlerne anvendt til aflønning af statistikker og projektleder i forberedelsesfasen.

Midlerne har bidraget til at det har været muligt at planlægge, søge midler til og opstarte NAVIGATE projektet, der inkludere de første patienter i pilotprojektet i juni 2021 og starter hovedprojektet til oktober 2021. I første omgang i 2 regioner og med planlagt yderligere inklusion af 2 andre regioner.

Projektets formål er således opfyldt.

Gennemførelsen af NAVIGATE kan potentielt bidrage til at behandlingen af sårbare lungekræft patienter forbedres. NAVIGATE tester om individualiseret støtte til sårbare patienter kan bedre resultater og prognose, hvilket er påkrævet da sårbare lungekræftpatienter i dag har væsentligt dårligere prognose end ikke-sårbare patienter.

Endnu ikke, men når resultaterne af NAVIGATE foreligger (2024) vil disse potentielt kunne overføres på andre diagnoser.