AP14 – Hurtigere opstart af lungekræftbehandling ved forbedring af genprofil-diagnostik ved målrettet brug af endoskopisk ultralyd via spiserøret (EUS-B) (IMPROVED)

Ansvarlig/responsible:
Mohammad Ahmed Issa, Læge, PhD-studerende, Lungeforskningsenhed (PLUZ) Sjællands Universitetshospital, Næstved

Link to english summary

Baggrund
Genetisk karakteristik af lungekræft er afgørende for behandlingen. Et stigende antal medicinske behandlingsformer er målrettet specifikke mutationer, og genetisk analyse (kaldet NGS) er nu en integreret del af diagnostikken af ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Det stiller stigende krav til kvaliteten og mængden af udhentet vævsmateriale.

Endoskopisk ultralydsvejledt biopsi via spiserør/mavesæk (EUS-B) er en relativt ny og meget skånsom teknik som giver lungemedicineren adgang til mange strukturer som ikke kan nås på
anden vis. Nyere nåle er udviklet mhp at optimere udbyttet af vævsprøverne.

Fragmenter af kræftgener med vigtige genetiske informationer findes i blodbanen i form af frit cirkulerende tumor DNA (ctDNA), som man kan analysere uden behov for lungebiopsier.

Formål
Det overordnede formål med dette projekt er at forkorte tiden fra udredning til optimal behandling af lungekræft, både hos patienter under udredning for mistanke om nyopdaget
lungekræft samt hos patienter med kendt lungekræft og mistanke om tilbagefald eller forværring.

Studier
Projektet består af 3 multicenter studier (Næstved, Roskilde og Odense) med fokus på en forbedret og patientvenlig diagnostik af lungekræft, som kan fremskynde opstart af behandling.

I studie 1 inkluderes patienter henvist til udredning for lungekræft med indikation for EUS-B, hvor der randomiseres til konventionel FNA-nål eller en ny ”crown-cut” FNB-nål. Der kigges primært på evnen til at skaffe velegnet materiale til en succesfuld genetisk analyse (NGS). <

I studie 2 inkluderes patienter med mistanke om tilbagefald eller forværring i NSCLC. Hér randomiseres på samme måde til FNA eller FNB-nål, og igen er NGS det primære udfald.

Studie 3 inkluder samme patienter som i studie 2, som inden kikkertundersøgelsen får taget en blodprøve mhp. analyse for ctDNA og efterfølgende NGS. Kan ctDNA overflødiggøre biopsier

Status oktober 2023
Projektprotokollen er færdigskrevet.

Finansiering af projektet er på plads.

Videnskabsetisk godkendelse:
Ansøgning til den regionale etiske komité i Region Sjælland er sendt retur, og projektet skal godkendes af De Videnskabetiske Medicinske Komitéer (VMK).
Godkendelsen fra VMK er det eneste vi mangler for at komme i gang med rekruttering af den første patient. Forventer svar i løbet af Oktober md.

PhD studie status:
Projektansvarlig Læge Mohammad Issa er nu indskrevet som PhD studerende på SDU pr. 1.7.2023.

Publikationer
Endoscopic ultrasound-guided pancreas biopsy in the hands of a chest physician. Respir Med Case Rep. Marts 2023. DOI: 10.1016/j.rmcr.2023.101833

Using the Endoscope for Endobronchial Ultrasound in the Esophagus. Journal of Visualized Experiments. November 2023. DOI: 10.3791/65741