AP10 – Bedre Langtidsoverlevelse for Danske Lungekræftpatienter

Ansvarlig/responsible:
Anja Gouliaev, MD, Ph.d.-studerende

Link til dansk resume
Link to english summary