AP1 – Artificial intelligence

The clinical potential of artificial intellegence in early detecion of lung cancer 

Ansvarlig/responsible:
Margrethe Høstgaard Bang Henriksen, læge, medicinsk afdeling, Sygehus Lillebælt

Status oktober 2023
I løbet af de sidste 12 måneder har projektet udviklet sig på forskellige fronter:
Jeg har færdiggjort en baggrundsartikel omhandlende de dataset mit primære Ph.d. projekt omhandler. Den er blevet indsendt og returnet fra et tidsskrift, og der er foretaget relevante rettelser. Jeg indsender nu på ny til et andet tidsskrift.
Jeg er sammen med SDU Data Science ved at lægge sidste hånd på et manuskript omhandlende algoritmen baseret på blodprøver og rygestatus. Vi planlægger rundsending til medforfattere i denne uge.
Jeg er sammen med SDU Data Science i gang med en artikel omhandlende automatisering af rygestatus fra fritekst baseret på journalmateriale. Vi er i gang med resultatafsnittet og mangler diskussionsafsnittet.
Jeg har opstartet samarbejde med Maastricht University, Data Science hvor jeg samarbejder med en Ph.D. studerende. Målet er at lave en algoritme til opsporing af lungekræft baseret på samtlige datakilder tilgængelige i mit dataset, og ved brug af Baysian Networks. Han har netop fået adgang til data, og vi er ved at udarbejde en plan for det næste halve år.
Jeg har opstartet samarbejde med Roche omkring retrospektive validering af en allerede udviklet algoritme til prædiktion af lungekræft på vores studiepopulation. Det er planen at algoritmen skal afprøves på populationen fra lungepakken såvel som patienter fulgt i KOL ambulatoriet.
Jeg håber på at få publiceret to studier i løbet af de næste 6 måneder, og få samlet de resterende projekter så de kan færdiggøres inden afleveringsfristen for min Ph.d. i November 2024.


Artikler
Henriksen, Margrethe Bang et al.
A collection of multiregistry data on patients at high risk of lung cancer—a Danish retrospective cohort study of nearly 40,000 patients – Henriksen – Translational Lung Cancer Research (amegroups.org). Translational Lung Cancer research. doi: 10.21037/tlcr-23-495