AP1 – Artificial intelligence

The clinical potential of artificial intellegence in early detecion of lung cancer 

Ansvarlig/responsible:
Margrethe Høstgaard Bang Henriksen, læge, medicinsk afdeling, Sygehus Lillebælt

Status oktober 2022
I 2021 var jeg på barsel, og genopstartede Ph.d. projektet primo januar 2022. I løbet af foråret har det primære fokus været på at få færdiggjort første del af projektet, omhandlende blodprøvedata. Jeg har arbejdet tæt sammen med en postdoc fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på SDU og en af hans studerende, som har været tilknyttet projektet ifm. aflevering af speciale. Vi har holdt ugentlig møder gennem hele foråret, og fået tilpasset data, samt afprøvet forskellige algoritmer. På nuværende tidspunkt er jeg i gang med en publikation der beskriver algoritmen samt hvilke variabler der er af højeste vigtighed for prædiktion af lungekræft baseret på blodprøvedata.
De resterende datasæt indeholdende data omkring ordinationer, comorbiditet og antal besøg hos praktiserende læge er ligeledes klargjort til videre tilkobling til det primære blodprøve-baserede datasæt.
Sideløbende har jeg fået leveret tekst-data fra nøgleordet ”rygning” i Cosmic på ca. 23.000 patienter fra min kohorte. Jeg har gennemgået alle data og klassificeret patienterne som enten rygere, tidligere rygere eller aldrig rygere. Jeg skal nu i samarbejde med Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet udarbejde en algoritme der baseret på tekstanalyse kan klassificere rygestatus på patienter. Der findes indtil dato ikke en dansk algoritme til klassificering af rygestatus, men udelukkende modeller baseret på andre sprog end dansk. Vi forventer dette arbejde færdiggjort ultimo 2023.
Jeg har anmodet om at udtræk fra DR-KOL (dansk register for kronisk obstruktiv lungesygdom) mhp. at nærstudere KOL-populationen som udredes for lungekræft. Udtrækket forventes leveret snarligt, så jeg kan arbejde med data henover efteråret 2022.
Jeg er for nuværende i gang med mit 2.årsværk betalt af Forskningsrådet, og søger løbende fondsmidler til finansiering af 3.årsværk. SDU betales svarende til 1års løn 680.000kr, hvilket er indsamlet vha. eksterne fonde.