CP7 – Functional capacity

Prognostic valus of functional capacity in patients with lung cancer

Ansvarlig/responsible:
Morten Quist, Forskningsfysioterapeut, Krop & Kræft, Rigshospitalet

Slutrapport:
Vi ansøgte om midler til at undersøge, om et objektivt mål for funktionsniveau er et effektivt og sensitivt mål til at forudsige, hvordan patienter med nydiagnosticeret lungekræft klarer sig gennem behandlingen, sammenlignet med de metoder (performance stadie), man anvender i dag. Projektet er afsluttet efter feasibility studiet, da der ikke er opnået ekstern finansiering til den randomiserede del.

Feasibility studie til projektet har testet studiets metode, herunder rekrutteringsprocedure tæt på diagnosetidspunktet samt anvendelse af en gangtest som et funktionelt mål. Resultaterne fra studiet viste, at metoden er anvendelig. I alt deltog 18 patienter med ikke små cellet lungekræft ud af 45 mulige. Der blev inkluderet 5 patienter med stadie I-II, 9 patienter med stadie III og 4 patienter med stadie IV. Patienter som ingen komplikationer havde, gik 530 m ± 68 m. Patienter med mindre komplikationer gik 436 m ± 61 m og patienter med alvorlige komplikationer gik 360 m ± 136 m. Patienternes performance stadie afspejlede ikke denne association, da flere af patienter som var vurderet til performance stadie 0 havde minde eller alvorlige komplikationer.

Feasibility studie er submittet og resultaterne forventes offentlig gjort indenfor 2-3 måneder.

Sideløbende er vi ved at udføre et systematisk review, der redegør for den eksisterende litteratur vedrørende anvendelse af funktionstests som prædiktorer for prognose for patienter med lungekræft. Der forventes at blive submittet ultimo sommeren 2021. Forskningscenteret vil ligeledes blive nævnt under ”Funding” i dette studie.

Publikation:
L. Winther, Kr. Larsen, WE. Langer, M. Quist: THE 6-MINUTE WALK TEST AS A PRE-TREATMENT PREDICTOR FOR ADVERSE EVENTS IN PATIENTS WITH LUNG CANCER: A FEASIBILITY STUDY