CP6 – Improves Radiotherapy

Improved Radiotherapy and medical treatment

Ansvarlig/responsible:
Tine Schytte, overlæge, onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital

Projekt 2: Identifying parameters influencing loco-regional control and overall survival

Link til dansk resume
Link to english summary

Projekt 1: Forekomsten af hjertesygdom som følge af strålebehandling hos patienter med lunge- og spiserørskræft i Danmark


Status oktober 2022
Projektet omhandler alle patienter behandlet med helbredende strålebehandling for lungekræft i perioden 2014-2015. Alle centre som behandlede patienter med helbredende strålebehandling i perioden har bidraget med patienter. Deltagende centre er kræftafdelingerne i Aalborg, Aarhus, Vejle, Odense, Herlev og Rigshospitalet. Der er i alt inkluderet 712 patienter i ph.d. projektet.

De 712 patienter er identificeret ved hjælp af radioterapikoder på de enkelte centre. Alle CT scanninger og stråledata er samlet i den nationale database DCM collab(dcm.collab.rsyd.dk).  Strålevariable som tumor volumen, stråledosis og scanningsdato er aflæst på samtlige scanninger ved hjælp af computeralgoritmer. 

CT scanninger er anonymiseret med henblik på videre analyser. Den manuelle kalkmåling i hjertets kar er færdiggjort på alle patienter i foråret 2022.

RKKP (Dansk Lunge Cancer Register) har beriget stråledata og kalkmålinger med baselinedata på de identificerede patienter. Data er således udleveret til den ph.d. studerende lige før sommerferien 2022.

Data på hjertesygdom før og efter strålebehandling indhentes fra Danmarks Statistik via OPEN. Adgang til Forskermaskinen og dermed data hos Danmarks Statistik er etableret i juni 2022. Oprydning i disse data, samling af diverse tabeller med videre er under udarbejdelse aktuelt.

Studier
Data til første artikel udgøres af data fra DLCG og stråledata. Analyse af disse data er under udarbejdelse og nogle resultater forventes at blive præsenteret til årsmødet i DFLK. Endvidere er første manuskript under udarbejdelse og forventes indsendt til publikation snarest.

Data til anden artikel udgøres af data fra DLCG, Danmarks Statistik, stråledata samt automatiske segmentering af hjerter på basis af CT scanninger. Dette mhp. udtræk af hjertedosis og dosis dets substrukturer.  Arbejdet med hjertesegmentering er undervejs og forventes færdiggjort i løbet af 1-2 måneder. Dette udføres i samarbejde med medicinske fysikere i Australien (Liverpool and Macarthur Cancer Therapy Centres, Liverpool og University of Sydney) og medicinske fysikere på OUH.