CP6 – Improves Radiotherapy

Improved Radiotherapy and medical treatment

Ansvarlig/responsible:
Tine Schytte, overlæge, onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital

Status efter år 2
Projektet er blevet til et nationalt projekt med deltagelse af Onkologiske Afdelinger fra Aalborg, Aarhus, Vejle, Odense, Herlev og Rigshospitalet. Øvrige onkologiske afdelinger er udeladt, i det disse afdelinger ikke behandler patienter med lokalavanceret lunge- og spiserørskræft. Patienter med lokalavanceret lungekræft tilhørende Næstved onkologiske afdeling blev i perioden behandlet på OUH, hvorfor Næstved er udeladt.

Der er identificeret 990 patienter behandlet i hele Danmark, vha. radioterapikoder. Disse patienters simuleringsscanninger, stråleplaner, stråledosis mv. er aktuelt overført til national database i DCM collab(dcm.collab.rsyd.dk), hvor der er etableret protokol under navnet CACS. Scanninger er således samlet et sted, og er klar til at iværksætte analyse arbejdet af disse scanninger.

Kalkmålinger på CT scanninger er foretaget på lidt over halvdelen af patienterne, forventes at de øvrige kalkmålinger foretages i det indeværende år. Kalkmålinger foretages manuelt, en patient af gangen, og er således en langsommelig proces.

Der er etableret REDCap database under OPEN. Alle patienter er identificeret. Aktuelt udarbejdes ansøgning til RKKP(Dansk lungecancer register) om data på lungekræft patienter, samt ansøgning til Landspatientregistret om forekomsten af hjertesygdom før og efter strålebehandling. Disse ansøgninger forventes sendt i løbet af uge 45/46 2021.

Studier:
Arbejdet med indsamling af data fortsætter, og der er aktuelt ikke publiceret nogle artikler, fraset ESTRO abstract 2021 bestående af 138 patienter fra OUH under titlen: Importance of coronary calcium score in patients with locally advanced non-small cell lung cancer. Data forventes færdigindsamlet i løbet af foråret 2021, og forventes de første 2 publikationer inden sommerferie 2021.