CP1 – Lungreach

Screening for lungekræft Rekruttering af traditionel svær-at-nå storrygende befolkning – Lungreach

Ansvarlig/responsible:
Zaigam Saghir, afdelingslæge, Lungemedicinsk afdeling, Gentofte sygehus

Status december 2022

Seneste årtiers forskning viser at man ved CT-screening af personer med høj risiko for lungekræft kan diagnosticere sygdommen tidligt og nedbringe dødeligheden markant. Det er velkendt at uligheden i sundhed kommer tydeligt frem i lyset når man ser på rygevaner og risiko for kræft. Studier viser at storrygeren med lav socioøkonomisk status i højere grad undgår lægen og er mindre tilbøjelig til at deltage i forebyggende tiltag som kræftscreening. Hovedformålet med LUNGREACH er at undersøge hvordan man ved fysisk tilstedeværelse med mobil screeningsenhed i områder med en høj koncentration af personer med dårlig socioøkonomisk status kan optimere rekruttering af personer med høj risiko for at udvikle lungekræft og som traditionelt er svære at nå i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse.

En central del af projektet er den mobile screeningsenhed, hvor økonomien sætter begrænsningen for anskaffelsen og dermed opstart af projektet. Der kræves et forholdsvist højt beløb at få delvist eller fuld finansiering som er tilstrækkelig til at gå i gang. Derfor er der de seneste år arbejdet ihærdigt på fundraising og samarbejde med private aktører mhp. investering i sådan enhed.

Projektet er derfor desværre ikke kommet i gang ultimo 2022.