AP8 – Evaluering af paraneoplastiske neurale autoantistoffer

Ansvarlig/responsible:
Christine Nilsson, Klinisk Lektor, Afdelingslæge, Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Link to english summary

Status oktober 2023
Småcellet lungekræft (SCLC) er en aggressiv form for lungekræft med en dårlig prognose. Som led i immunforsvarets kamp mod kræften, udvikler mange patienter med SCLC anti-neurale antistoffer, der reagerer både mod kræften og nervevævet. Herved kan udvikles såkaldte paraneoplastiske neurologiske syndromer, der er autoimmune sygdomme, der forekommer hos personer med kræft, og som ikke forårsages af de direkte virkninger af tumoren. Stærke anti-neurale antistoffer ses typisk hos patienter som har paraneoplastiske neurologiske syndromer, men svage antistoffer kan også ses hos patienter med SCLC, uden autoimmun sygdom. De her antistoffer som er relaterede til SCLC, kan hos nogen påvises i blodet, inden at kræften er påvist.

Det overordnede mål med dette projekt er at vurdere brugen af ​​anti-neurale antistoffer i plasma som biomarkører til tidlig påvisning af småcellet lungekræft. Vi vil også undersøge, om der er en sammenhæng imellem tilstedeværelsen af ​​anti-neurale antistoffer og SCLC prognose hos personer, der endnu ikke er diagnosticeret med kræft.

Projektet er et retrospektivt studie, der anvender blodprøver fra deltagere i det danske bloddonorstudie (DBDS). Ved hver bloddonation udtages og opbevares plasmaprøver fra bloddonorer. Deltagere i DBDS-projektet tillader brug af både historiske og fremtidige plasmaprøver til forskning. Derfor vil der ofte være flere prøver tilgængelige fra hver donor som spænder over tid. Selvom bloddonorer er raske på det tidspunkt, de indgår i DBDS-projektet, vil nogle af dem med tiden blive syge. DBDS-deltagere som under tiden er blevet diagnosticeret med SCLC vil blive identificeret gennem de danske sundhedsregistre. Blodprøver udtaget forud for diagnosen, vil blive undersøgt for anti-neurale antistoffer på Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.