AP 6 OPTIMIZE-pleura

Værdien af danske standarder og frit kræft-DNA ved udredning for og behandling af kræft i lungehinden

Ansvarlig/responsible:
Uffe Bødtger, overlæge, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Sjællands Universitetshospital, Næstved Sygehus

Link to english summary

Formålet med OPTIMIZE-pleura, som er et landsdækkende studie, er at undersøge om indførelse af danske standarder for udredning og håndtering af kræft i lungehinde medfører hurtigere diagnose og behandling, og dermed forbedret liv for den enkelte patient. Samtidig vil vi undersøge, om måling af frit kræftcelle-DNA (ctDNA) i lungehindevæske påvirker diagnostisk træfsikkerhed og dermed udredningstid.

Lungekræft er en hyppig årsag til væskedannelse i lungehulen. Denne væske kaldes pleuravæske eller malign pleuraeffusion (MPE), hvis der ses kræftceller i væsken. MPE er en tilstand som er forbundet med forventet levetid på knap 8 måneder, stor sygdomsbyrde og betydende udgifter til væskedrænage og indlæggelser. I Danmark diagnosticeres ca. 5000 personer årligt med MPE, hvoraf de fleste med lungekræft. Mindst dobbelt så mange udredes, og uvisheden medfører betydelig psykisk uro hos patienter og pårørende pga. den dårlige prognose for MPE.

Der foreligger enkelte undersøgelser som indikerer, at udredning og håndtering på danske hospitaler udføres meget forskelligartet, og samlet set ikke udføres efter internationale standarder, så der går længere tid til diagnose og til målrettet MPE-behandling. Måling af ctDNA er i små studier fra få centre vist at kunne påskynde diagnostisk afklaring.

Det er normal procedure, at alle patienter med tilbagevendende pleuravæske får udført blodprøver, CT-scanning og prøvetagning fra pleuravæsken. Det er normal procedure, at alle patienter med MPE får tilbudt en varig behandling som skal forhindre væskedannelse, såsom permanent dræn eller sammenlimning af lungehinder (pleurodese).

Vi ønsker, at undersøge om vi hurtigere kan identificere årsag til recidiverende pleuravæske, og tilbyde varig behandling af MPE, ved at udvikle og implementere danske standarder for disse to områder på alle involverede danske afdelinger. Danske standarder er nødvendige, idet vi i Danmark har adgang til diagnostiske teknikker, som ikke indgår i internationale guidelines. Herudover vil vi undersøge værdien af analyse af ctDNA i pleuravæske som tillæg til gængs udredning.

Danske standarder vil blive udarbejdet i et landsdækkende samarbejde med repræsentation fra både eksperter – herunder medforfattere til de internationale guidelines – og patienter. Udrulning af de danske standarder vil ske i samarbejde med HR-afdelingen Syddansk Universitet, afdelingsledelser og ansvarlige kliniske teams fra hver involveret afdeling. Måling af ctDNA vil ske på Patologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, med DNA-standardpaneler.

Der planlægges inkluderet 500 patienter på landsplan (250 patienter med udiagnosticeret pleuravæske og 250 patienter med MPE).

Projektet er støttet af de deltagende afdelinger, Dansk Forskningscenter for Lungekræft og Kræftplan IV.